Om Imagenes del Sur

Organisationsform

Imagenes del Sur/Bilder från Söder är en ideell organisation i Malmö. Föreningen har drygt 120 medlemmar (2021).

Verksamhet

Föreningen Imagenes del Sur/Bilder från Söder har från starten 2002 arbetat med filmfestivaler, Latinamerika i Fokus (www.latinamerikaifokus.se) och IFEMA – International Female Film Festival Malmö (www.femalefilmfestival.se) samt mindre arrangemang som enskilda seminarier och filmvisningar. Informationsverksamhet om socioekonomiska frågor i ett globalt perspektiv och att lyfta kvinnliga filmskapares arbeten och de frågor som rör filmskapande i ett genusperspektiv har varit föreningens primära mål och verksamhet.

2016 startade vi IBERIA. Mycket händer i södra delen av Europa både konstnärligt och politiskt. Vi fortsätter att vidareutveckla konceptet med ett program med filmer och föreläsningar från den Iberiska halvön.

2018 startade vi upp Låt oss tänka tillsammans! Ett arrangemang där vi lyfter olika frågor och samtalar förutsättningslöst kring olika  teman. Vi insåg att många av våra medlemmar behöver mötas och få möjlighet att samtala om viktiga samhällsfrågor.

2010 startade vi med stöd av Allmänna Arvsfonden ett treårigt demokratiprojekt, FRISKUS, för unga tjejer i Malmö. Projektet resulterade bland annat i en metodbok Hur förändra med film – att arbeta med film, genus & mänskliga rättigheter, filmer skapade av deltagarna och en kort dokumentär om projektet. 2014 startade vi upp skolprojektet Ett Helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen? med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet resulterade i tre dokumentärfilmer om kvinnors aktiva del i olika historiska skeenden. Våren 2018 startade vi upp ett nytt Arvsfondsprojekt Malmö, vad drömmer du om? Målgruppen var ungdomar på gymnasiet och högstadiet. Projektet utgick från fristadsförfattares arbete och berättelser och resulterade i tre fotoutställningar baserad på ungdomarnas bilder och texter.

Värdegrund

Vi vill verka för ett multikulturellt samhälle, främja sociala och kulturella möten mellan världens kulturer och främja utbyten mellan utomeuropeiska kulturer och Sverige.