Ett helare Malmö

Projektet Ett Helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen? har producerat tre dokumentärfilmer baserade på intervjuer med Malmökvinnor som varit aktiva i olika historiska skeenden och deras  kamp för ett bättre samhälle. Vi får möta kvinnliga aktivister från Latinamerika, Iran, Mellanöstern och Afrika som upplevt diktatur, revolution och förföljelse. Med hjälp av dem lyfter vi kvinnors medverkan i samtidshistoriska skeenden.

Ett Helare Malmö Fokus Afrika, aktuella konflikter och aktivism

Ett Helare Malmö Fokus Iran

Ett Helare Malmö Fokus Latinamerika

Bakgrund

Många kvinnor som kämpat för demokrati och rättvisa kommer aldrig fram i ljuset eller får den plats i historien de har rätt till.

Tillsammans med Malmös skolelever vill vi ge röst åt några av de kvinnor som har varit med och påverkat historien med sitt handlande.

Under tre år ska vi tillsammans med ungdomar i Malmö möta kvinnor från Latinamerika, Iran och Afrika. Vi vänder oss till ungdomar mellan 14 och 25 år. Projektet ska resultera i ett undervisningspaket med tre filmer á 40 minuter. Målet är att öka ungdomars kunskap om historien, ge ett kvinnoperspektiv på vissa historiska skeenden och att bidra till ökad förståelse för olika samhällsmekanismer som kan stärka/försvaga/ förstöra det demokratiska samhället. Samtidigt vill vi ge unga människor ökad förståelse för betydelsen av att lära av historien för att inte upprepa gamla misstag.

En del av vår globala historia ska nå ut till alla skolelever i Malmö – och på sikt till alla elever i hela Sverige.

Projektet är finansierad av Allmänna Arvsfonden.

Arkiv