Malmö, vad drömmer du om?

Kan kultur skapa en gemensam mötesplats där drömmar, tankar och kreativitet vävs ihop till ett gemensamt konstnärligt uttryck?

Med stöd av Allmänna Arvsfonden startade den ideella föreningen Imagenes del Sur/Bilder från Söder upp ett 3-årigt projekt Malmö, vad drömmer du om? 2018.

Under tre år ska vi tillsammans med ungdomar på Malmö Latinskola möta, samtala med och inspireras av Malmös Fristadsförfattare. Fristadsprogrammet handlar om att att säkra yttrandefriheten och allas rätt att framföra sina synpunkter offentligt. Utgångspunkten i projektet är elevernas drömmar, kreativa förmåga och samspel med vuxna inspiratörer, Fristadsförfattare, och andra elever som är födda i eller utanför Sverige.

14 september, 2020 in Aktuellt, Arkiv, blog, Malmö vad drömmer du om?, Okategoriserade

TISDAG 15 september Samtal: Hur kan vi leva mer hållbart?

Välkommen till ett öppet samtal om hållbarhet, med särskilt fokus på ungas perspektiv. Vi kommer bland annat att fråga oss om det är en statusfråga vem som engagerar sig för…
Läs mer

Vi ska koppla ihop Fristadsförfattare och deras litteratur med elever med olika bakgrunder i ett gemensamt projekt. Kan arbetsprocessen ge ungdomarna verktyg att hantera hinder och svårigheter på vägen vidare i livet? Kan det skapa större förståelse för andra och en tryggare förankring i sig själv?

Målet är att eleverna ska arbeta fram verktyg för att kunna tackla tuffa tider. Utifrån eget kreativt arbete utvecklas metoder att handskas med svårigheter i såväl det kreativa skolarbetet/senare yrkesarbete som på det existentiella området. Vi ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt. Vi vill ta fram det som är gemensamt, inte det som skiljer oss åt. Försöka ta fram det positiva trots det mörka som omger oss i dagens komplicerade värld. Materialet samlas och bearbetas till tre utställningar och en metodbok som projektets slutresultat år 3.

Projektet vänder sig till ungdomar mellan 14 och 25 år. Vi fokuserar på gymnasieskolan och högstadiet.

Utställningar
ARKIV